Home

Welkom bij Afrika Loket!

Afrika Loket wil particulieren, bedrijven en overheden laten profiteren van de huidige groei van de Afrikaanse economie. De samenwerkingsverbanden die hierdoor ontstaan leiden tot  vermindering van de armoede in Afrika door verbetering van de werkgelegenheid en inkomen per individuele betrokkene. Verder wil Afrika Loket de verbinding tussen landen binnen en buiten het Afrikaanse continent sterker maken door een eerlijke handel en economische investeringen. Boeren in Afrika die bijvoorbeeld koffie, cacao, thee en voedsel produceren hebben recht op een eerlijke prijs op de lokale en internationale markt. De Afrikaanse bevolking heeft over het algemeen behoefte aan gevarieerd voedsel, schoon water, onderdak, kwaliteitsonderwijs en veiligheid.

Nederlandse bedrijven en instellingen zijn voorzien van voldoende vakbekwaamheid om in die behoeften te voorzien. Hiervan zal de Nederlandse economie ook profiteren door eigen groei van de arbeidsmarkt. Er is dus sprake van een waardecreatie waar iedereen profijt van zal hebben.

AfrikaLoket